سیاورشن
شنبه 11 آذر 1385
یک روز سخت برای دوستان و نزدیکان ناصرعبداللهی

  امروز شنبه ۱۱ آذر روز سختی برای دوستان و نزدیکان ناصرعبداللهی بود . کسانی که امروز در بیمارستان شهید محمدی بودند لحظات سختی را پشت سر گذاشتند . امروز ناصرعبداللهی را برای انجام یک عمل و عوض کردن راه تنفس از بخش بیرون بردند . این جابه جایی و ...تبعات وحشتناکی داشت . مکانیزم بدن ناصر که در طی این چند روز رو به بهبودی داشت بهم ریخت و همه چیز به حالت روز اول شاید از اول هم بدتر شد . فشار خون به شدت کاهش یافت . میزان هوشیاری از ۶ به ۳ افت کرد و ... هنگام خارج کردن او از اتاق دیالیز و انتقال به icu دیدن وضعیت او بسیاری را به گریه انداخت .

  این پیش آمد از یک سو به صحبت های مبنی بر انتقال ناصر به تهران شدت بخشید و از طرفی هم آنرا نفی کرد . اولی بعلت امکانات بیمارستان شهید محمدی و دومی به علت واکنش بدن ناصر در مقابل جابه جایی ها .

شاید بهترین تصمیم برای این وضعیت آمدن یک تیم کامل و مجهز پزشکی از تهران به بندرعباس باشد .

  خوشبختانه در آخرین ساعات امروز حال ناصر کمی بهتر شد . امیدواریم که از این اتفاقات دیگر پیش نیاید و این عزیز روز به روز بهتر شود .

 روز نفس گیری بود .

***

دیروز برای یافتن یک دارو برای ناصرعبداللهی به مشکلات زیادی برخوردیم . دارویی که اصلا در هیچ داروخانه ای در بندرعباس یافت نمی شد . مزاحم احسان و مادر گرامیش شدم و البته لطف عدنان هم ... ولی قضیه فیصله یافت .  به هر حال می خواهم ببینم کسی هست در پایتخت که بتواند در این مورد (تهیه و فرستادن داروهایی که در بندر یافت نمی شود) کاری انجام بدهد ؟ اگر کسی هست حتما به من میل بزند تا با هم هماهنگ کنیم . ایمیل من :

siavarshan[at]yahoo.com


عناوین آخرین یادداشت‌ها
[تماس با من]

بازدیدکنندگان : 1363625