سیاورشن
یکشنبه 23 تیر 1387
گرسنگی زیر سفر

  "گرسنگی زیر سفر" اثری مفهومی از [احمد کارگران] جمعه در پارک کیش بندرعباس اجرا شد. کارگران درباره این کار می‌گوید:

 "این اثر در ادامه آثار محیطی اجراء شده در یکسال گذشته است که قصد دارد هنر را به سوی مردم برده، دیدگاه‌ها و نظرات آنان را در رو در‌ رویی با یک چیدمان هنری بسنجد و از سویی واکنش افراد در مواجهه با اثر بنا به موقعیت‌های اجتماعی آنان را ثبت نماید. در اجرای این اثر از بینندگان خواسته شد تا  نظرات یا سئوالات خود را در شعاع بیرونی چیدمان بنویسند.

هر چند یک اثر مفهمومی (کانسپت) می‌تواند دارای مفهومی مشخص و صریح باشد یا از سویی  واجد تاویل‌های متفاوت، اما آنچه در واکنش‌ها و نوشتارهای ثبت شده بدست آمد نشان از همسویی اکثریت نظرات در موضع اقتصادی و معیشتی حال حاضر بود. بعد آنکه با وجود چنین همسویی میل به بروز و یا اعتراض به این موقعیت به شدت در نوعی تردید و ناگفتگی مانده بود."

 

 

                     

 

 

 

   احمد کارگران

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس‌ها از: عبدالحسین رضوانی

محمد سایبانی / محمد بانوج / احمدکارگران


عناوین آخرین یادداشت‌ها
[تماس با من]

بازدیدکنندگان : 1363625